Prečo by mali mladí ľudia aktívne športovať?

1. zlepšia svoju kondíciu a zdravotný stav

Vďaka pohybu a aktívnemu životnému štýlu zlepšia mladí ľudia svoju kondíciu, vytrvalosť, svalovú a kardio-respiračnú silu. Cvičenie, spolu s dobrou stravou, pomáha telu vytvoriť silné a zdravé kosti a neskôr pomôže spomaliť stratu kostnej hmoty spojenú so starnutím. Pravidelná fyzická aktivita a zdravá výživa môže znížiť tlak a cholesterol v krvi a riziká ochorení ako je cukrovka 2. typu alebo ochorenia srdca.

Študenti zapojení do športových oddielov alebo tí, ktorí sa aktívne venujú niektorej z pohybových činností, sú fyzicky zdatnejší ako ich vrstovníci. Majú aj menšiu pravdepodobnosť, že budú v staršom veku trpieť niektorým z problémov spôsobených nadváhou.

 

2. vyzerajú lepšie a cítia sa lepšie

Mladí ľudia, ktorí sú v kondícii, správne sa stravujú a aktívne športujú, majú lepšie držanie tela a vyvinutejšie svaly. Študenti, ktorí sú v kondícii, majú viac energie, vyššie sebavedomie a lepšie znášajú stres. Dobrá fyzická kondícia a aktívny život znižuje riziko depresií a úzkosti.

 

3. naučia sa tímovej práci

Študenti, ktorí sa na školách zapájajú do kolektívnych športov, si osvoja schopnosť tímovej práce a naučia sa brať do úvahy aj záujmy svojich rovesníkov. Pri kolektívnych športoch musia premýšľať nielen za seba, ale za celý tím. Počas súťaží sa učia vyrovnávať s úspechmi rovnako ako s neúspechmi.

Členovia školských športových tímov často nadväzujú v rámci tímu priateľstvá, ktoré pretrvávajú často aj v dospelom živote. Tieto vzťahy sú potrebné pre mentálne, emocionálne a fyzické zdravie dospievajúcich ľudí.

 

4. v škole dosahujú lepšie výsledky

Prieskum ukázal, že stredoškolskí študenti, ktorí sa aktívne venujú niektorému zo športov, dosahujú v priemere lepšie výsledky ako študenti, ktorí nešportujú. Aktívni študenti majú tiež menej absencií na vyučovaní.

 

5. naučia sa trpezlivosti a vytrvalosti

Byť súčasťou športového tímu vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. Dospievajúci mladí ľudia tak dostávajú životné lekcie, ktoré budú vo svojom živote využívať dlho po skončení školy.

 

6. stretnú mnoho pozitívnych mentorov

Športové tímy sú plné pozitívnych mentorov. Od trénerov až po lídrov tímov. Študenti sa naučia spolupracovať s autoritami, učia sa rešpektu, tvrdej práci a zmyslu pre fair-play.

 

7. získajú vodcovské schopnosti

Od starších športovcov sa očakáva, že budú podporovať mladších členov tímu a viesť ich k zodpovednosti. Starší študenti sa často stávajú príkladom pre mladších a dávajú im rady nie iba na ihrisku, ale aj v bežnom živote.

 

8. naučia sa organizovať svoj čas

Cvičenie a šport zaberajú veľké množstvo času a na školské úlohy a iné aktivity ho zostáva menej. Ak chcú športovci stihnúť všetky povinnosti, musia sa naučiť riadiť svoj čas a venovať sa len veciam, ktoré sú v ich živote dôležité.

 

9. sú vysoko motivovaní a skôr odolajú alkoholu či drogám

Športujúci študenti sa pohybujú medzi vysoko motivovanými spoluhráčmi a je menej pravdepodobné, že skĺznu ku konzumácii drog, alkoholu alebo ku kriminalite.

 

Milan Polešenský

ilustračné foto

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *